Postaköltség 0 Ft
14 nap pénzvisszafizetési garancia
Vásárlási feltételek

A PihiPakk.hu weboldal általános vásárlási feltételei

Szerződés tárgya

A Szállás és Utazás Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-031669; adószám: 26695015-2-05; a továbbiakban: Szolgáltató) mint a https://www.pihipakk.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője, a honlapon szereplő, saját szolgáltatását garantáló kereskedelmi szálláshely/ fizető-vendéglátótó szálláshely/falusi szálláshely és egyéb szolgáltató/eladó (továbbiakban együtt: Partner) vonatkozásában, a Partnerekkel kötött együttműködési megállapodás alapján, a honlapot látogató, és a Partner szolgáltatásait igénybe venni szándékozó Vásárló részére (a továbbiakban: Vásárló) szolgáltatás vásárlásukat segítő, közvetítői tevékenységet folytat.
A Szolgáltató szolgáltatás csomagokat (a továbbiakban: Élménycsomag) kínál folyamatosan a Weboldalon keresztül.
A Vásárló Élménycsomag utalványt (a továbbiakban: Utalvány) vásárol, mellyel az Utalvány érvényességi idején belül a foglalás időpontjában elérhető Partnerek elérhető konkrét szolgáltatáscsomagjai közül – a szabad helyek függvényében – választhat (a továbbiakban: Program).
A Szolgáltató és a Vásárló között a Vásárló mindenkori foglalásait elősegítő, Vásárló adatai e célból történő kezelését lehetővé tevő közvetítői megbízási szerződés jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar.
A Szolgáltató részéről az Utalvány ellenében a pénz átvétele a Partnerek által kínált Programok ellenértékének közvetítőkénti átvételét jelenti.
Az Utalvány célja, hogy a Vásárló, illetve jellemzően általa az Utalvánnyal megajándékozott harmadik személy – az egyes Programok értékazonosságának biztosítása nélkül –a Weboldal aktuális kínálatában szereplő Programok közül választhasson programot, az Utalvány érvényességi idején belül a Vásárló szabadidejéhez igazodva, a Partnerek szabad helyeinek függvényében.

A Szolgáltatás használatának feltételei

A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szerződés ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Vásárlók általi használata a jelen Szerződés elfogadásának minősül. A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett adatkezelés link alatt érhető el.
A Vásárlónak az adatbeviteli hibák javítására a vásárlás véglegesítése előtt van lehetősége.

A Szolgáltatás részletes leírása, igénybevétel feltételei, menete:

A Vásárló Élménycsomag utalványt vásárol, amelyet az Utalvány érvényességi idején belül a foglalás időpontjában elérhető Partnerek elérhető konkrét Programok közül választhat.
A Vásárló esetileg az Utalvány vásárlása mellé katalógust is kaphat. Az elérhető Partnerek és Programok tekintetében azonban a Weboldal aktuális tartalma az irányadó.
Az Élménycsomagokat kínáló Partnerek összetétele, továbbá az adott Partnerek által kínált Programok tartalma a Vásárlók változó igényeihez való igazodás igényére, a változatos szolgáltatás kínálat biztosítására figyelemmel változhat. A csomagban választható programok listája változhat. Az aktuális és érvényes választékot mindig a www.pihipakk.hu weboldalon találod.
Egy Utalvány csak egy alkalommal, egy Programra váltható be. Az Utalvány érvényességi időn belül váltható be, a Partnereknél lévő szabad helyek függvényében. Amennyiben az Utalvány érvényessége lejár, úgy az Utalványt a Partnerek nem fogadják el, és a Szolgáltató sem tudja visszaváltani. Emiatt javasolt, hogy az Utalvány beváltásával a Vásárló ne várjon az utolsó pillanatig.
A foglalást során, időpont egyeztetéskor a Vásárlónak jelezni kell a Partner felé, hogy PihiPakk Utalvánnyal fogja igénybe venni a Programot, és meg kell adnia annak típusát is.
Amennyiben a Vásárló a kívánt időpontban nem tudja valamely helyszínen igénybe venni adott Programot, úgy választhat másik időpontot, vagy másik helyszínt.
Adott Program igénybevételekor a Vásárlónak az Utalványt a helyszínen le kell adnia, és annak hátoldalán adatainak megadásával igazolni a Program igénybevételét. A Program csak az Utalvány leadásával vehető igénybe.
Amennyiben egy Utalvány elveszik vagy megsérül, úgy a Partner megtagadhatja annak beváltását. Ez esetben a Vásárló 6000 Ft újragyártási költség megfizetésével kérheti a Szolgáltatótól az Utalvány pótlását. A Vásárló ilyen jellegű igényét az e-mail címen lehet jelezheti. Az elvesztés és a pótlás közötti időtartam az Utalvány érvényességi idejét nem hosszabbíthatja meg. A Szolgáltató kizár minden felelősséget arra az esetre, ha az elvesztés miatt a Vásárló nem tudja az Utalványt érvényességi időn belül beváltani. Az elvesztés miatti pótlásra, annak időtartamára a Szolgáltató nem vállal határidőt, és kizárja felelősségét.
Az Utalvány beváltásakor a hátoldalon az Utalvány felhasználója személyes adatainak megadásával igazolja, hogy az Utalványt beváltotta. Az Utalvány hátoldalának adatkezelési nyilatkozatra vonatkozó aláírása azonban önkéntes.

Utalvány visszaváltása (elállás)

Az Utalvány pénzre nem váltható vissza.
A Vásárló az Utalványt csak abban az esetben válthatja vissza, pénzt a Szolgáltatótól csak akkor követelhet vissza, ha a Program Vásárló által megkísérelt foglalásakor a Weboldalon szereplő Partnerek legalább 70%-ban megváltoztak az Utalvány megvásárlása kori összetételhez képest.
A Partnerek változása nem azonos az adott Partnerek által kínált Programok (szolgáltatás csomagok) tartalmának megváltozásával. A szolgáltatás tartalom megváltozása nem ad alapot az Utalvány visszaváltására.
A Last minute wellness Utalvány esetén az Utalvány kizárólag a Partnerrel történő időpont egyeztetést követő 5 napon belül váltható be a helyszín szabad helyeinek függvényében. A szobák kiadásáról a szálláshely saját hatáskörében dönt. A Szolgáltató abban az esetben vállal pénz-visszafizetési garanciát, ha az utalvány egy adott napon egyik - a csomagban szereplő - helyszínen sem váltható be a következő 5 napra vonatkozóan, és ezt az utalvány birtokosa 1 munkanapon belül jelzi a PihiPakk.hu Ügyfélszolgálatán. Kiemelt és kizárt időszakok esetén a garancia nem érvényes.

A Vásárló a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.
A Vásárló az elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének/átvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés  írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja.
A Vásárló a szerződéskötés és a Termék átvétele (a Terméket tartalmazó e-mail megadott e-mail címre történő beérkezése) között is gyakorolhatja az elállási jogát.
Amennyiben a teljesítés megkezdődik, úgy a Vásárlót a fenti határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A szolgáltató és a termék, vagy szolgáltatás gyártója, illetve forgalmazója köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató illetve a Partner a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató illetve a Partner a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Amennyiben a Vásárló a teljesítés megkezdését követően felmondási jogát gyakorolja, úgy a Vásárló köteles a teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató részére megfizetni (Szolgáltató ésszerű költségei). A Vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Vásárló az elállási, illetve felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozat-minta útján gyakorolhatja, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő elküldésével.

Felelősség

A Szolgáltató a szolgáltatásokat a Partnerekkel kötött megbízási szerződés alapján kínálja értékesítésre a Vásárlók számára. A Partnerekkel kötött megbízási szerződés részét képezi a szolgáltatásokra vonatkozó beválthatósági garancia, melynek lényege, hogy a lefoglalt Programot az adott Partner köteles beváltani, ellenkező esetben kártérítésre kötelezhető.
A Partner a szerződésből eredő bármely kötelezettségének megszegéséért (pl.: kínálati felület aktualizálásának elmaradása, szálláshely állapotának vagy egyéb szolgáltatásnak a hibája, csődhelyzet) a harmadik személyek, illetve a Vásárló irányába kizárólagosan felel, a Vásárló ezzel összefüggésben keletkezett kártérítési igényét kizárólag közvetlenül a Partnerrel szemben érvényesítheti, ezért az Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
Az időpont egyeztetése a Vásárló és a Partner között zajlik. Adott Program adott időpontra történő foglalhatóságáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
A Programot mindenki saját felelősségére, saját egészségi állapotának és egyéb körülményeinek ismeretében veszi igénybe, a Szolgáltató vagy viszonteladó partnerei kínált tartalommal nyújtott Szolgáltatások miatt nem vonható felelősségre.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Vásárló valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Vásárló hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.
A Vásárló által megadott helytelen adatok következményeként felmerülő késedelmes szállításért egyéb ezen mulasztással összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, a meghiúsult kiszállítás költsége a Vásárlót terheli.
A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Jognyilatkozat

A Szolgáltatással kapcsolatban megjelenő anyagok, adatok a Szolgáltató tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. trv. 1. § (2) c) pontja, 58. § – 59.§, 60/A. §, 61.§-62.§, 84/A. § szakaszai alapján törvényi védelem alá tartoznak. Ezen anyagok más internetes oldalakon illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása szintén a szerzői jogi törvénybe ütközik. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A honlapon megjelenő anyagokat a Szolgáltató engedélye nélkül tilos átdolgozni, bármilyen eljárással többszörözni, terjeszteni illetve egyéb módon a nyilvánosság felé közvetíteni. Az adatbázis, a számítógépprogram, az adatok másolása és felhasználása csak és kizárólag a Szolgáltatóval felhasználói szerződés alapján lehetséges.

A felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a szolgáltatás használatát:
(1) a szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható;
(2) a szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül;
(3) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését;
(4) tilos a felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A Szolgáltató a Vásárlók adatait a személyes adatok védelméről szóló mindenkor hatályos jogszabályok alapján bizalmasan kezeli, beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki. Egy adott email címről történő első vásárlás után a Vásárló automatikusan generált bejelentkezési jelszót kap a rendszertől, mellyel regisztrált felhasználóvá válik. A regisztrált Vásárlóról rendelkezésre álló információkat kizárólag a Vásárlók tájékoztatására használja fel a Szolgáltató, amely eljáráshoz a Vásárló a Vásárlási Feltételek elfogadásával járul hozzá. A Vásárló hozzájárul továbbá, hogy a szállítással, számlázással kapcsolatos adatait egy-egy szolgáltatás megvásárlása után a Szolgáltató a vele kapcsolatban álló Partner számára a teljesítés céljára átadja.
A Vásárlók a jelen Vásárlási feltételek elfogadásával hozzájárulnak, hogy amennyiben a Szolgáltató vagy Partnerei által meghirdetett, a weboldalon keresztül elérhető bármely nyereményjátékban részt vesz, és ennek eredményeként nyereményre, ajándékra válik jogosulttá, a Szolgáltató és a Partner jogosult a nyeremény tényét, a nyereményt és ajándékot, valamint a Vásárló nevét a weblapján közzétenni.

Egyéb rendelkezések

Jelen Szerződés legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Általános Vásárlási Feltételek linkre kattintva érhető el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Szerződés külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Vásárló felelőssége, hogy a Szerződés változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat menüpont tartalmazza.
A Szolgáltató jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén. A Szolgáltató a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Vásárló minden adatát a rendszerből.

A Vásárló szóbeli és írásbeli panasszal is élhet a Szolgáltató felé, továbbá alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint online is benyújthatja panaszát az ODR linken keresztül. Ezek részletes tájékoztatóját és a panasz kivizsgálásától szóló információkat a „Panaszkezelés” menüpont alatt találja meg.

A jelen Szerződésre a Magyarország joga irányadó, és a részes felek kikötik a Magyar Bíróságok joghatóságát.
Vásárló a fenti pontok rendelkezéseit – valamennyi pont elolvasása és értelmezése után – mint akaratával mindenben megegyezőt - a Partnerrel és megfelelő alkalmazásával a Szolgáltatóval szemben - magára nézve kötelezőnek ismeri el.