14 nap pénzvisszafizetési garancia

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

PihiPakk.hu weboldal

Hatályos: 2024.07.01. napjától módosításig vagy visszavonásig

I.    Bevezető rendelkezések:

 1. A Szallas Group Zrt. többféle szolgáltatást nyújt magánszemély és jogi személy ügyfelei részére. A jelen vásárlási feltételek (továbbiakban: „Vásárlási Feltételek”) mint általános szerződéses feltételek a Szallas Group Zrt. (székhely: Magyarország, 3525 Miskolc, Régiposta u. 9.; Cg. 05-10-000701, Adószám: 32362903-2-05; e-mail: info@pihipakk.hu, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.pihipakk.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. A Szolgáltatás felhasználójának minősül az a személy, aki a Szolgáltatás bármely elemét igénybe veszi (továbbiakban: „Felhasználó”). A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a jelen Vásárlási Feltételek elfogadását követően veheti igénybe. A lent meghatározott Utalvány megrendelésével nem járó funkciók használata esetén a Felhasználó a Weboldal használatával, ráutaló magatartással fogadja el a Vásárlási Feltételek vonatkozó rendelkezéseit.
 3. A Szallas Group Zrt. mint a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Weboldalon:
  1. a Szolgáltatóval együttműködésben álló, szálláshely-szolgáltatásra, vendéglátóhely szolgáltatásra vagy egyéb programra, szolgáltatásra, illetve kiegészítő szolgáltatásra („Program”) és annak igénybe vételére vonatkozó ajánlat feltételeit („Program Ajánlat”) meghatározó harmadik személyek („Partner”) Program Ajánlatait Felhasználók részére elérhetővé teszi;
  2. a Szolgáltató által kibocsátott, egyedi azonosítóval ellátott, átruházható, egyszer felhasználható utalványokat értékesít („Utalvány”), amelyeket a jelen Vásárlási Feltételekben, az Utalvány beváltásakor az alább meghatározott Élménycsomag Ismertetőben és a vonatkozó Program Ajánlatokban meghatározott feltételek szerint, a szabad helyek függvényében a Felhasználó által választott egy Program igénybevételekor a Partner a Program ellenértékeként elfogad (“Beváltás”).
 4. Az Utalvány megrendelésével és a fizetési feltételek teljesítésével a Felhasználó Utalványt vásárol, amely az adott Utalványra vonatkozó Élménycsomag Ismertetőben az Utalvány beváltásakor meghatározott Programok Program Ajánlatának megfelelő tartalmú szolgáltatások közül egy igénybevételére jogosítja a Felhasználót, ha azt egy Partnernél az adott Program Ajánlat feltételei szerint beváltja. Az Utalvány adásvételére vonatkozó szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között jön létre. A jelen Vásárlási Feltételek az Utalványok megvásárlásával kapcsolatos és a beváltásukra vonatkozó egyes rendelkezéseket tartalmazzák.
 5. A Program közvetlenül Partnernél történő lefoglalásával kizárólag a Partner és a Felhasználó között jön létre a szerződés, amelynek a Szolgáltató nem alanya. Az így igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó feltételek nem a jelen Vásárlási Feltételek, hanem a Partner és Felhasználó között létrejött szerződés szabályozza.
 6. A Szolgáltatás működésére és a Vásárlási Feltételekre a magyar jog irányadó. A Vásárlási Feltételek elfogadásával létrejövő szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, nem postázza és utóbb nem hozzáférhető. A Szolgáltató által forgalmazott Utalványok kivételével a Szolgáltató által a Felhasználónak nyújtott többi szolgáltatás ingyenes.
 7. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét vagy a Szellemi Terméket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, annak megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

II.    Fogalmak:

Beváltás jelenti a Fogyasztó és a Partner között a Programra vonatkozó szerződés teljesítésekor az Utalvány Partner áltai elfogadását a Program ellenértékeként.
Élménycsomag jelenti az azonos árú, érvényességi idejű, azonos Programokra azonos feltételek szerint beváltható Utalványokat.
Élménycsomag Ismertető jelenti az Élménycsomag elemeinek és feltételeinek leírását, amely a Weblapon mindenkor hatályosan tartalmazza a 9. pontban meghatározottakat.
Felhasználó jelenti azt a személyt, aki a Szolgáltatás bármely elemét igénybe veszi.
Partner jelenti azokat a szálláshely-szolgáltatókat, vagy bármely egyéb harmadik személyt, amely a Weboldalon Ajánlatot jelenít meg.
Program jelenti az egyes Partnereknek az általuk meghatározott szolgáltatásait, amelyek az egyes Élménycsomagokhoz tartozó Utalványokkal igénybe vehetők.
Program Ajánlat jelenti a Weboldalon megjelenített, Élménycsomag Ismertetőben meghatározott Partnerek ott meghatározott Programjaira és az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket.
Szellemi Termék jelenti a Weboldalon megjelenő tartalmat (ideértve design-t, layoutot, grafikát és egyéb látványelemeket, anyagokat, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, azok megvalósítását), kivéve (i) a Partner által feltöltött tartalmakat; és (ii) Weboldalon feltüntetett, a Szolgáltatótól eltérő személyek védjegyeit, és egyéb tartalmait.
SZÉP Kártya jelenti 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti Széchenyi Pihenő Kártyát.
Szerződés jelenti a Felhasználó és a Szolgáltató közötti megállapodást.
Szolgáltatás jelenti a Weboldalon elérhető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat.
Szolgáltató jelenti a Szallas Group Zrt.-t (székhely: Magyarország, 3525 Miskolc, Régiposta u. 9.).
Utalvány jelenti a Szolgáltató által kibocsátott, egyedi azonosítóval ellátott, átruházható, egyszer felhasználható utalványokat, amelyeket a jelen Vásárlási Feltételekben, az Utalvány beváltásakor az Élménycsomag Ismertetőben és a vonatkozó Program Ajánlatokban meghatározott feltételek szerint, a szabad helyek függvényében a Felhasználó által választott egy Program igénybevételekor a Partner a Program ellenértékeként elfogad.
Weboldal jelenti az 1. pontban meghatározott weboldalt, a hozzá kapcsolódó szoftvermegoldásokkal és adatbázisokkal együtt, amelyen és amely segítségével a Szolgáltató önállóan vagy megállapodások alapján jogosult a Szolgáltatást nyújtani.

III.    Keresés, megrendelés

 1. Az Utalványok a Weboldalon megtalálható különböző utalványtípusokba tartoznak („Élménycsomag”). A Felhasználónak lehetősége van különböző paraméterek megadásával a Weboldalon megjelenített Élménycsomagok közötti keresésre.
 2. Az egyes Élménycsomagok Weblapon mindenkor hatályosan elérhető leírása („Élménycsomag Ismertető”) tartalmazza (i) az Utalvány árát, (ii) az Utalvány érvényességi idejét, valamint (iii) az Utalvány Beváltásakor a Szolgáltató azon Partnereinek meghatározott Programjait, amelyek közül - szabad helyek függvényében - a Felhasználó választása szerinti egy Program ellenértékeként az Utalvány felhasználható Program Ajánlatban foglalt feltételek szerint. Amennyiben a Felhasználó az Utalvány fizikai formában történő kiszállítását kéri, akkor a Szolgáltató jogosult, de nem köteles egy nyomtatott papír alapú Élménycsomag katalógust is küldeni a Felhasználó részére, amely a katalógus nyomtatásának időpontjában hatályos Élménycsomag Ismeretetőt vagy Ismertetőket és/vagy Program Ajánlatokat tartalmazza. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Utalvány a Beváltáskor a Weblapon elérhető Élménycsomag Ismertetőben, Program Ajánlatban meghatározottak szerint, a szabad helyek és a Partnerrel való megállapodás függvényében jogosult az Utalványt Beváltani. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a Beváltáskor ugyanolyan feltételek lesznek elérhetőek az Élménycsomag Ismertetőben és a vonatkozó Program Ajánlatokben, mint amelyek megrendeléskor vagy a nyomtatott katalógus nyomtatásakor vagy kézhezvételekor fennálltak.
 3. A Program Ajánlat adatlapján található információkat, azaz a Programba foglalt szolgáltatás lehetséges tartalmát minden esetben a Partner határozza meg. Ezen adatlap hiányosságaiért, illetve a Partner üzleti magatartásáért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal. A Szolgáltatás megrendeléssel és fizetéssel kapcsolatos részei 16 éves kor felett vehetők igénybe, azonban a Felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy a Partnerek jogosultak a Programokra vonatkozó szerződéskötési, Beváltási igényt kiskorú személy (18 éven aluli) esetében visszautasítani, vagy kiskorú fogadását megtagadni megvásárolt Utalvány esetén is. A félreértések és a kellemetlenségek elkerülése érdekében a Felhasználó saját felelőssége, hogy az Utalvány megvásárlása előtt a Partnernél közvetlenül tájékozódjon az életkori szabályokról. A Szolgáltató a Partnerek által alkalmazott korlátozásért semmiféle felelősséget nem vállal.
 4. A Felhasználó a következő lépésekkel rendelheti meg az Utalványt:
  1. A keresés időpontjában hatályos Élménycsomag Ismertetők és Program Ajánlatok részletei az adott Élménycsomag vagy Program rövid bemutatóján elhelyezett „Megnézem” gombra kattintva tekinthetők meg.
  2. Az Utalvány megvásárlást a Felhasználó az adott Élménycsomag Ismertetőt tartalmazó oldalon található „Megrendelem” gomb lenyomásával kezdheti meg.
  3. A megrendelési adatlapon a Felhasználónak meg kell adnia a kötelező adatokat. A megrendelést csak akkor fogadja el a Szolgáltató, ha a Felhasználó minden adatot hiánytalanul kitöltött. A hibásan kitöltött, vagy hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Felhasználó által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van.
  4. A Felhasználó a megrendeléskor eldöntheti, hogy az Utalvány kézbesítését fizikai formában (papír alapon), vagy digitális formában szeretné. A választott formától, másikra való áttérésre a vásárlás befejezése után nincsen lehetőség.
  5. Szolgáltató saját döntése alapján, a Felhasználóknak vagy Felhasználók bizonyos körének kedvezményt biztosító egyedi azonosítókat tehet hozzáférhetővé az általa választott módon . Ezek érvényesítésére az Ajánlat kiválasztása után, a “Személyes adatok megadása” lap előtt van lehetőség, a “Kuponkód” mezőbe történő beírással.
  6. A Felhasználónak minden esetben el kell fogadnia a jelen Vásárlási Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve minden olyan további nyilatkozatot meg kell tennie, amelyet a Szolgáltató a megrendelés véglegesítéséhez kötelezővé tesz.
  7. Az adatok és hozzájárulások megadását követően a megrendelés véglegesítése a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik meg. A Felhasználó részéről kezdeményezett megrendelés automatikusan elfogadásra kerül egy e-mail üzenet formájában, azonban ez önmagában nem hozza létre az Utalvány értékesítésére vonatkozó Szerződést a Szolgáltató és a Felhasználó között.
  8. A Felhasználónak a megadott határidőn belül meg kell fizetnie az Utalvány vételárát, valamint az egyéb igénybe vett szolgáltatások (kiszállítás, díszcsomagolás, stb. ) ellenértékét; amely összegek befogadásáról a Szolgáltató egy e-mail üzenetben tájékoztatja a Felhasználót (továbbiakban: „Jóváhagyó E-mail”), amellyel csak a Szolgáltató és Felhasználó között létrejön az Utalvány értékesítési szerződés.
 5. Az Utalvány megvásárlásával Programra vonatkozó szerződés nem jön létre, ahhoz a Felhasználónak külön kell megállapodnia a Partnerrel. Az Utalvány csak egy Partnernél a váltható be a Beváltáskor alkalmazandó Élménycsomag Ismertetőben és a Program Ajánlatban meghatározott feltételek szerint.

IV.    Fizetési Feltételek

 1. Az Ajánlat adatlapján feltüntetett információk szerint az Utalvány (valamint az egyéb igénybe vett szolgáltatások, mint kiszállítás, díszcsomagolás, stb. ) ellenértékének kiegyenlítése a Szolgáltató részére történő fizetéssel történik. Az egyes Utalványok esetében elérhető fizetési módokban eltérés lehetséges. A Felhasználó döntése, hogy az elérhető fizetési módok közül melyiket választja. A Felhasználó csak olyan fizetési módot tud alkalmazni, amely lehetőséget biztosít számára Magyarországon magyar forintban vezetett bankszámlára történő átutalásra, a rendszer kizárólag magyar forint pénznemet kezel.
 2. A Partnerek a Beváltás időpontjában közvetlenül is felszámíthatnak egyéb díjakat (pl. energiahasználati díjat, poggyászkezelési díjat, szobai széfek díját, turisztikai díjakat, takarítási díjakat) az Utalvány megrendelésekor a Program Ajánlatban közölt összegen felül. A Partnerek extra díjainak meghatározása kívül esik a Szolgáltató hatáskörén. Az igénybe vehető szolgáltatásokról, azok díjazásáról a Program Ajánlat adatlapján és a Partnerek saját weboldalán tájékozódhat a Felhasználó, az ott közölt információk tartalmáért vagy esetleges hiányosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 3. Az Utalvány megvásárlása esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően számlát vagy bizonylatot állít ki és elektronikusan megküldi a Felhasználó részére.

V.    Szállítási Feltételek

 1. A megvásárolt Utalványt a Felhasználó által a megrendelő űrlapon választottak szerint küldi meg a Felhasználó részére:
  1. digitális utalvány választása esetén a Szolgáltató azt a Jóváhagyó E-maillel együtt, elektronikusan küldi meg a Felhasználó részére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül attól számítva, hogy az Utalvány ellenértéke a Szolgáltatóhoz beérkezik;
  2. fizikai utalvány választása esetén a megrendelő űrlapon feltüntetett kézbesítő szolgáltatók közül a Felhasználó által választott kézbesítő szolgáltató útján.
 2. Az Utalvány kézbesítési szolgáltató részére való átadásától a Felhasználó által választott kézbesítési szolgáltató általános szerződési feltétlei irányadók a kézbesítésre, ezzel kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 3. A szállítással kapcsolatos mindekor hatályos további információkat a www.pihipakk.hu/szallitasi-informaciok oldalon talál.
 4. Amennyiben egy fizikai úton kiállított Utalvány elveszik vagy megsérül, úgy a Partner megtagadhatja annak beváltását. Ez esetben a Felhasználó 6000 Ft újra gyártási költség megfizetésével kérheti a Szolgáltatótól az Utalvány pótlását fizikai formában. A Felhasználó ilyen jellegű igényét az info@pihipakk.hu e-mail címen jelezheti. Az elvesztés és a pótlás közötti időtartam az Utalvány érvényességi idejét nem hosszabbíthatja meg. A Szolgáltató kizár minden felelősséget arra az esetre, ha az elvesztés miatt a Felhasználó nem tudja az Utalványt érvényességi időn belül beváltani. Az elvesztés miatti pótlásra, annak időtartamára a Szolgáltató nem vállal határidőt, és kizárja felelősségét.

VI.    Elállás, módosítás

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet alapján a Felhasználó a Szerződés az Utalvány kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható. A Felhasználó a Szerződéskötés és az Utalvány átvétele között is gyakorolhatja az elállási jogát.
 2. A Felhasználó a fenti 20. pontban foglaltakon túl abban az esetben is megilleti az elállási jog:
  1. ha az Utalvány Felhasználó által tervezett Beváltásakor az Élménycsomag Ismertetőben szereplő Partnerek legalább 70%-ban megváltoztak az Utalvány megvásárláskori Partner összetételhez képest, és ezt a Felhasználó az érvényességi időn belül haladéktalanul jelzi a Szolgáltató részére. A Partnerek változása nem azonos a Partnerek által kínált Programok megváltozásával. A Programok megváltozása nem ad alapot az elállásra.
  2. ha Last minute wellness Élménycsomagra vonatkozó Utalvány esetén, ha az utalvány az érvényességi időn belül egy adott napon egyik – az Élménycsomag Ismertetőben szereplő - helyszínen sem váltható be a következő 5 napra vonatkozóan, és ezt az utalvány birtokosa az erről kapott tájékoztatástól számított 1 munkanapon belül írásban jelzi a Szolgáltató részére a szálláshely(ek)től kapott elutasító leveleket csatolva. Kiemelt és kizárt időszakok esetén ez az elállási jog ezen pont szerint nem illeti meg a Felhasználót.
 3. Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató, a Felhasználónak visszajáró összeget lehetőség szerint a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, de ettől (a Szép-kártyás fizetési mód kivételével) a Szolgáltató saját döntése alapján eltérhet, és a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 4. A Felhasználó elállási, illetve felmondási jogát (i) a 20. pont esetében akár a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozat-minta útján, vagy (ii) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő elküldésével gyakorolhatja a info@pihipakk.hu email címre vagy a Magyarország, 3525 Miskolc, Régiposta u. 9. postacímre.
 5. A Szolgáltató, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól eltérő kézbesítési módot választott).
 6. A megvásárolt, de még be nem váltott Utalvány azonos értékű más Élménycsomagra vonatkozó Utalványra cserélhető vagy nagyobb értékű Utalványra bővíthető a különbözet megfizetése után, azonban kisebb értékű Utalvány(ok)ra történő átváltásra nincs lehetőség. Az Utalványok csak azonos érvényességű Utalványokra cserélhetőek illetve bővíthetőek. A Szolgáltató a csere lebonyolításának időtartamára nem vállal határidőt. Az Utalvány cseréje vagy bővítése esetén a visszafizetési garancia az eredeti Utalvány és a nagyobb értékű (bővített) Utalvány közötti különbözet összegére vonatkozik, így a cserélt vagy bővített Utalványtól történő elállás esetén a bővítéskor fizetett összeg igényelhető vissza, míg az eredeti Utalványra, annak vásárlásakor elfogadott vásárlási feltételek érvényesek.

VII.    Beváltás

 1. Felhasználó az Utalvány Beváltásának időpontjában hatályos Élménycsomag Ismertetőben meghatározott Partner Programok Program Ajánlójában meghatározottak szerint, szabad helyek függvényében és a Partnerrel való megállapodás alapján a Felhasználó által választott egy Programra válthatja be az Utalvány érvényességi idején belül. A Partnerek és Partner Programok listája változhat az Utalvány megvásárlása és Beváltása közötti időszakban. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az Utalvány megvásárlásakor (vagy fizikai utalvány esetén az esetleg kézhez kapott Élménycsomag katalogusban szereplő) Élménycsomag Ismertetőben meghatározott Programok Beváltáskor is elérhetőek lesznek. A mindenkori aktuális Partnerek és Partner Programok listája a Weboldalon érhető el. Az időpont egyeztetése a Felhasználó és a Partner között zajlik. Adott Program kapcsolatos meghatározott időpontra történő foglalhatóságáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Az Élménycsomag Ismertetőben meghatározott Programok a szabad helyek függvényében érhetőek el. Az Utalvány érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetőség. Amennyiben az Utalvány érvényessége lejár, úgy azt a Partnerek nem fogadják el, és a Szolgáltató sem váltja vissza.
 2. A Programot mindenki saját felelősségére, saját egészségügyi állapotának és egyéb körülményeinek ismeretében veszi igénybe. A Szolgáltató vagy a Partnerek által nyújtott szolgáltatások miatt nem vonhatók felelősségre.
 3. A Szolgáltató az Utalványt a Partnerekkel kötött megbízási szerződés alapján kínálja értékesítésre a Felhasználók számára. A sikeres Beváltás esetén a Partner az Utalványt köteles a Program ellenértékeként elfogadni a jelen Vásárlási Feltételekben meghatározottak szerint.
 4. A Beváltás az Utalványon szereplő terméksorszámra történő hivatkozással kezdeményezhető a kiválasztott Partnernél. Az Utalvány beváltása során a Partner és a Felhasználó az Utalvány beváltásának az időpontját és egyéb feltételeit egyeztetik, valamint Felhasználó jelzi a Partner számára, hogy PihiPakk Utalvánnyal szeretné igénybe venni a Programot, továbbá megadja ennek típusát. Az adott Program igénybevételekor a Felhasználónak az fizikai Utalványt vagy a digitális Utalványt kinyomtatott formában a helyszínen le kell adnia és azon a személyes adatainak megadásával igazolni a program igénybevételét. Az Utalvány beváltásakor a személyes adatok megadása és ezzel a Beváltás tényének igazolása kötelező, a Programra vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges.
 5. A Szállás és Utazás Kft (a Szallas Group Zrt. jogelődje) nevével megjelölt fizikai (papír alapú) kuponok teljes körűen érvényesek azok érvényességi idején belül.

VIII.    Szerzői jogok

 1. Mindazon tartalom, ami a Weboldalon megjelenő tartalom (ideértve design-t, layoutot, grafikát és egyéb látványelemeket anyagokat, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, azok megvalósítást) a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát (továbbiakban: „Szellemi Termék”) képezi, kivéve (i) a Partner által átadott tartalmakat; és (ii) a Weboldalon feltüntetett, a Szolgáltatótól eltérő személyek védjegyeit, és egyéb tartalmait.
 2. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Szellemi Terméket a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

IX.    Felelősségkorlátozás

 1. Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott Szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).
 3. A Szolgáltató – ideértve, de arra nem korlátozva: vezető tisztségviselője, alkalmazottja, képviselője és ügynöke, továbbá bármely egyéb (az oldal és tartalmának létrehozásával, szponzorálásával és promóciójával foglalkozó) partnere - nem vállal felelősséget
  • bármely büntető, különleges, közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, bármely termelésveszteségért, profitveszteségért, bevételveszteségért, szerződésvesztésért, eszmei érték vagy hírnév veszteségéért vagy káráért, jogveszteségért,
  • bármely pontatlanságért vagy hiányosságért a leíró információkban (az árakat, kiadó szobákat és rangsorolásokat beleértve), melyet a Partner nyújtott a Szolgáltató részére,
  • a Partner által nyújtott szolgáltatásokért vagy kínált termékekért,
  • bármely közvetlen, közvetett, következményekkel vagy büntetéssel járó károkért, veszteségért vagy költségért, melyet a Felhasználó szenvedett vagy amelyet a Felhasználónak kellett megfizetnie a Weboldal használata vagy a Szolgáltatás késedelme miatt vagy azzal kapcsolatban, illetve
  • a jogszabályok által megengedett kizárási mértékéig a személyes sérülésért, halálesetért, anyagi kárért, vagy egyéb közvetlen, közvetett, különleges, következményekkel vagy büntetéssel járó károkért, veszteségekért vagy költségekért, melyet a Felhasználó elszenvedett vagy amiért fizetnie kellett, legyen szó törvényes cselekedetekről, hibákról, viszályokról, súlyos gondatlanságról, szándékos félrevezetésről, mulasztásokról, végrehajtás elmaradásáról, megtévesztésekről, kárról vagy szigorú kötelezettségről, melyek (teljes egészében vagy részben) a Partnernek tulajdoníthatók, beleértve bármely lemondást, túlfoglalást, sztrájkot, kényszerhelyzetet vagy bármely olyan eseményt, mely a Szolgáltató hatáskörén kívül esik.
 4. A Partner által közzétett információk valódiságáért a Partner felel, Szolgáltató az ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősségét kizárja.
 5. A szálláshelyek különböző szempontok szerint kerülnek értékelésre (csillagok, értékelések stb.). A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon feltüntetett szálláshelyek besorolásáért, továbbá a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szálláshelyek minőségével, állapotával vagy megfelelőségével kapcsolatban. A szálláshely – jellemzően hotelek – csillag-besorolása csak tájékoztatás céljára szolgálnak, a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a csillag-besorolás ellenőrzésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a csillag-besorolás csak az adott szálláshelyen várható kényelmi szintet jelzi, és a magasabb csillag-besorolás általában magasabb szintű komfortfokozatot és igénybe vehető szolgáltatásokat jelöl. A csillag-besorolások a helyszín, az elérhető alternatívák, a helyi piaci viszonyok, gyakorlatok vagy egyéb körülmények alapján nagyon különbözőek lehetnek. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a fenti körülmények miatt egy adott ország vagy város csillag-besorolása nem hasonlítható össze egy másik ország vagy város ugyanolyan csillagbesorolásával. A csillag-besorolás nem feltétlenül tükrözi a szálláshelyen elérhető összes szolgáltatást vagy igénybe vehető lehetőséget. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások vagy specialitások nem érhetők el minden szobában vagy az összes, adott csillag-besorolású szálláson. Részletesebb információ a Partnerek által fenntartott saját weboldalakon vagy az adott szállás külön adatlapján találhatóak. Amennyiben vannak olyan különleges szolgáltatások vagy speciális lehetőségek, amelyek a Felhasználó számára különösen fontosak, úgy azokat a szűrőfeltételek között tudja megadni (pl. ellátás, wellness, műszaki felszereltség, járulékos szolgáltatások, WIFI, parkoló, baba- vagy állatbarát stb.)
 6. A Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, függetlenül attól, hogy a hiányos adatközlés a Partnernek vagy a Felhasználónak, vagy egyik félnek sem felróható.
 7. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 8. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó vagy Partner magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 9. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése során az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatónak minősül. A Felhasználók és Partnerek által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogsértő tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

X.    Felhasználó felelőssége

 1. A Felhasználó a Szolgáltatást csak jóhiszemű és törvényes megrendelések céljából használhatja, és a Szolgáltatás használatával vállalja, hogy nem végez spekulatív, hamis vagy megtévesztő megrendeléseket, illetve a valódi igényt meghaladóan nem rendel meg Utalványokat. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával vállalja, hogy a megrendeléskor megadott személyes adatait, az elérhetősége érdekében megadott adatok, valamint fizetésre vonatkozó információk helyesek. A megadott adatok pontatlanságából eredő bármilyen kárért kizárólag a Felhasználó felelős.
 2. Felhasználó vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a Szolgáltató nyilvános tájékoztatásait, illetve a Vásárlási Feltételek, az Élménycsomag Ismertetők, Program Ajánlók és Adatkezelési Tájékoztató módosításait.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Vásárlási Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Vásárlási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató megtilthatja a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételét, illetve a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Vásárlási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

XI.    A Vásárlási Feltételek hatálya

 1. A jelen Vásárlási Feltételek a Vásárlási Feltételek elején megjelölt dátumtól kezdődően alkalmazandók a Vásárlási Feltételek módosításáig vagy hatályon kívül helyezéséig.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Vásárlási Feltételek automatikusan hatályukat vesztik.
 3. A jelen Vásárlási Feltételek bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően elektronikus levél formában tájékoztatja regisztrált felhasználóit. A Vásárlási Feltételek módosítását követően a Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja a Vásárlási Feltételek módosítását. A Vásárlási Feltételek szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ideértve a tartalmi részletezést is) nem minősül a Vásárlási Feltételek módosításának. Nem minősül a Vásárlási Feltételek módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált Vásárlási Feltételek közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített Vásárlási Feltételek közlése, illetve közzététele, amely esetekben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, a Vásárlási Feltételekre egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
 4. A Weboldal és a Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: a nyereményjáték szabályzat, akciókra vonatkozó tájékoztató), valamint a jelen Vásárlási Feltételekben hivatkozott egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Vásárlási Feltételek részét képezik és külön elfogadás nélkül is kötelezően alkalmazandók minden Felhasználó esetében.
 5. A jelen Vásárlási Feltételeknek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy a Vásárlási Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldalon közzétételre kerül, illetve a Felhasználó számára a hozzáférés mindenkor biztosított.
 6. A Vásárlási Feltételekben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Szolgáltató a jelen Vásárlási Feltételekben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető joglemondásként.
 7. Bármely, a Weboldaltól különböző weboldalnak (Facebook.com, Google, Partnerek oldalai stb.) a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

XII.    Adatvédelem

 1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója nyújt bővebb információt.

XIII.    Ügyfélszolgálat

 1. A Szolgáltató elvárja Partnereitől, hogy a Felhasználóknak magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, és a Felhasználókkal folytatott kommunikáció minden esetben udvarias és segítőkész legyen, továbbá, hogy a Partner által az oldalon megjelenített információk a valóságnak megfeleljenek. Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatással vagy a Foglalással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, panasza, kérdése van, vagy jogellenes tartalmat kíván bejelenteni azt közvetlenül közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségeken:

  PihiPakk e-mail: info@pihipakk.hu

  PihiPakk telefon: +36-70-624-6535

 2. A Szolgáltató a - fenti csatornákon beérkezett - panasz kivizsgálását azonnal megkezdi és szükség szerint orvosolja. A panasz megválaszolásának és megoldásának lehető legrövidebb idejére törekszik, de maximum, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.
 3. A Szolgáltató jogosult a Partner által még meg nem válaszolt ajánlatkérések, foglalás előjegyzések és lemondások kapcsán, illetve más egyéb, a Weboldal működéséhez kapcsolódóan a Felhasználóval telefonon, sms-ben, vagy bármilyen, a rendszerben rögzített kapcsolattartásra alkalmas eszköz útján felvenni a kapcsolatot.
 4. A Szolgáltató jogosult felvenni a kapcsolatot a Felhasználókkal a jelen Vásárlási Feltételekkel, így az Utalványokkal kapcsolatban is.
 5. A Szolgáltató nem köteles, de jogosult, a Felhasználó által bejelentett panaszok kapcsán a Partnerrel felvenni a kapcsolatot és kivizsgálni a Felhasználó bejelentését.
 6. A Felhasználó alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint online is benyújthatja panaszát az ODR linken keresztül. Ezek részletes tájékoztatóját és a panasz kivizsgálásáról szóló információkat a “Panaszkezelés” menüpont alatt találja meg.