14 nap pénzvisszafizetési garancia
Panaszkezelés

Panaszkezelés

Amennyiben a fogyasztónak valamilyen panasza van a weboldalon feltüntetett információkkal, az ajánlatokkal, a megkötendő vagy megkötött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az e-mail címen, szóban a Szolgáltató székhelyén vagy telefonon, továbbá a székhelyre feladott postai levél útján is közölheti.

A vállalkozásunk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozásunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak személyesen átadja, telefonon tett panasz esetén legkésőbb a válasszal egyidejűleg, 30 napon belül elektronikusan elküldi.

Az írásbeli panaszt a vállalkozásunk a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

Továbbá amennyiben a fogyasztónak problémája merülne fel, akkor alternatív vitarendezéssel is élhet, amelyhez a részletes tájékoztatót a weboldal láblécében található „Online vitarendezés”-re kattintva érheti el. A vitarendezés elindításához szükséges ODR linket a „Panasztétel”-re kattintva találja meg. A fogyasztó békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, a vállalkozásunk a békéltető testületi eljárásban is együttműködik. Főszabály szerint az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Békéltető Testületekkel kapcsolatos információk és a Békéltető Testületek elérhetőségei a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek oldalon érhetők el.